Historia Kościoła Matki Bożej Frydeckiej Jaworzynka Trzycatek

Mieszkańcy wokół Gronia Wawrzaczowego od dawien dawna należeli do Parafii p.w. Dobrego Pasterza w Istebnej. W końcu XVI wieku nieopodal obecnego kościoła stała murowana kaplica, w której znajdowała się drewniana figurka Matki Boskiej, przywieziona przez pielgrzymów z Frydka Czeskiego. Pobożny lud góralski zaczął się w niej gromadzić szczególnie w święta maryjne. Śpiewano Godzinki, odmawiano różaniec, a gdy przyjeżdżali księża z Istebnej uczestniczono we Mszy św.

Po zakończeniu wojny w roku 1945 zaczęto porządkować główną drogę i postanowiono przenieść kaplicę w inne miejsce. Wówczas gazda Andrzej Małyjurek ofiarował część swojej ziemi pod nową kaplicę, gdzie dziś stoi murowany nowy kościół. Mężczyźni wdzięczni Bogu i Matce Bożej za szczęśliwy powrót z wojny w podzięce wybudowali drewniany kościółek, którego poświęcenia dokonał wiosną 1948 roku ks. Prałat Emanuel Grim, proboszcz z Istebnej, poseł do sejmu. Odtąd w czwartki, niedziele i święta maryjne odprawiana była tu Msza św., a księża nadal przyjeżdżali z Istebnej.

Po utworzeniu w 1958 roku parafii w Jaworzynce, opiekę nad kaplicą sprawowali księża z Jaworzynki. 1 lutego 1984 roku erygowano tu rektorat, łącznie z prowadzeniem ksiąg chrztów, ślubów i zmarłych. Od 1 września 1983 roku odprawiana jest tu codziennie Msza św. 29 października 1986 roku Ksiądz Biskup Ordynariusz Damian Zimoń poświęcił nowe probostwo wraz z salką katechetyczną, zbudowaną przez miejscowych mieszkańców. W ramach systematycznie przeprowadzanej renowacji i konserwacji drewnianego kościoła, w roku 1991 wymieniono pokrycie dachu, dokonano gruntownego pokrycia ścian, poprawiono otoczenie kościoła. W oparciu o miejscową tradycję przeprowadzono nową aranżację prezbiterium według projektu śląskiego artysty plastyka Andrzeja Kuczoka. Jest on również autorem obrazu w ołtarzu, będącego tłem figurki Matki Bożej Frydeckiej.

Kaplica z czasem okazała się za mała dla mieszkańców tej części Jaworzynki i dlatego zawiązał się komitet budowy nowego kościoła. Komitet stanowili: Franciszek Wawrzacz, Józef Polok, Paweł Bestwina, Antoni Wawrzacz i Paweł Jałowiczor. Mieszkańcy z radością przyjęli fakt budowy nowej świątyni. Świątynię zaprojektował nasz rodak z Istebnej inż. architekt Józef Wałach, syn znanego malarza z Istebnej. Ksiądz biskup zatwierdził i wyraził zgodę na prowadzenie budowy oraz pozwolił zbierać ofiary w diecezji na budowę nowego kościoła. Pomoc wszystkich mężczyzn w parafii pozwoliła szybko skończyć budowę w surowym stanie. 31 marca 1996 roku, w Niedzielę Palmową, ksiądz Biskup Ordynariusz Tadeusz Rakoczy odprawił Mszę św. i odtąd codziennie była sprawowana Eucharystia, a budowę kontynuowano. Projekt wnętrza wykonał artysta plastyk Andrzej Kuczok. Wielkie zaangażowanie komitetu budowy i mieszkańców Trzycatka, ich ofiarność i praca spowodowały, że świątynia powstała w krótkim czasie i służy mieszkańcom w życiu religijnym. Posiada także zaplecze godne XXI wieku: pod kościołem znajduje się kaplica przedpogrzebowa oraz chłodnia dla zwłok, jak również sanitariaty.

Konsekracji nowego kościoła dokonał ksiądz Biskup Ordynariusz Tadeusz Rakoczy 17 października 1999 r.

Tego samego dnia, 17 października 1999 roku Biskup Ordynariusz Tadeusz Rakoczy erygował parafię pod wezwaniem Matki Bożej Frydeckiej w Jaworzynce Trzycatku dekretem – L.dz. 927/99.

Kościół drewniany rozebrano i przeniesiono do parafii Stecówka, gdzie służy mieszkańcom Mlaskawki.

Odpust obchodzony jest 15 sierpnia, w Uroczystość Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny.

Pierwszym proboszczem parafii był ksiądz Borys Kroczek. Po jego przejściu na emeryturę, w roku 2010 proboszczem tej parafii został ksiądz Wiesław Jóźwiak. Od roku 2015 proboszczem był ksiądz Marian Fres. Z dniem 01 lipca 2018 funkcję administratora objął ksiądz Marek Modzelewski.

Kronika 2015

Dekretem ks. biskupa Roman Pindla do tutejszej parafii został posłany nowy proboszcz, ks. Marian Fres. Swoją pracę duszpasterską rozpoczął 26 sierpnia 2015 roku, w uroczystość NMP Częstochowskiej. Dotychczasowy proboszcz, ks. Wiesław Jóźwiak, przeszedł do parafii Gierałtowice koło Andrychowa.

Dożynki Gminne odbyły się w tym roku w niedzielę, 20 września. Msza św. żniwna została odprawiona o godz. 10.30. Organizacji dożynek w naszej parafii podjęli się parafianie przysiółków: Łupienie, Klimasy, Waszuty i Wawrzacze. Po Mszy św. korowód udał się do Istebnej, gdzie o 13.30 odbyły się gminne uroczystości dożynkowe z programem artystycznym.

W październiku tradycyjnie bierzemy udział w nabożeństwach różańcowych.

W niedzielę, 18 października rozpoczęła się w naszej parafii peregrynacja obrazu Jezusa Miłosiernego oraz relikwii św. Jana Pawła II i św. Faustyny. Było to wielkie wydarzenie w naszej parafii. Uroczysta Msza św. na przywitanie obrazu i relikwii została odprawiona  o godz. 17.00. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył Biskup Senior Tadeusz Rakoczy. Po Mszy św. odmówiliśmy Różaniec, który poprowadzili członkowie Apostolatu Maryjnego. O godz. 19.30 odbyło się czuwanie przy obrazie Jezusa Miłosiernego całej młodzieży naszej parafii.  Czuwanie poprowadzili kandydaci do bierzmowania.

W poniedziałek, od godz. 7.00 była indywidualna modlitwa przy obrazie Jezusa Miłosiernego. O godz. 8.00 Msza św. dla wszystkich chorych i starszych wiekiem Parafian. Od godz. 9.00 odbyło się czuwanie według wyznaczonych przysiółków. O godz. 14.00 nabożeństwo z odczytaniem próśb wiernych. Na zakończenie tego nabożeństwa było poświęcenie różańców i innych pamiątek religijnych związanych z peregrynacją.

O godz. 15.00, w Godzinie Miłosierdzia, odmówiliśmy Koronkę do Miłosierdzia Bożego w intencji całej naszej parafii. Natomiast o godz. 15.15 została odprawiona Msza św. na zakończenie peregrynacji. Po Mszy św. odśpiewano uroczyste Te Deum oraz dokonano aktu oddania parafii Miłosierdziu Bożemu. Po pożegnaniu obrazu i relikwii Apostołów Miłosierdzia samochód-kaplica odwiózł je do parafii Koniaków.

Czas peregrynacji był dla wszystkich czasem łaski, refleksji, modlitwy, okazją do nawrócenia, przebaczenia oraz podjęcia dobrych postanowień i czynów miłosierdzia.

Jezu Miłosierny! Przybywasz dzisiaj do swojej Matki, wszak tu, pośród przepięknych beskidzkich groni, tu na Trzycatku, ma Ona swój tron i tutaj czczona jest jako Matka Boża Frydecka. To tutaj Maryja często mówi nam: „czyńcie wszystko, co mój syn wam powie”. To Ona uczy nas miłości miłosiernej. Dzisiaj Ty sam, o Jezu, przychodzisz w znaku obrazu Twego Miłosierdzia wraz z Apostołami Twojego Miłosierdzia. Witamy Cię z otwartymi sercami i zapraszamy do naszego życia, do naszych rodzin i do naszych domów. Z głębi serca wołamy: Jezu, ufamy Tobie! Przymnóż nam wiary, umocnij nadzieję i rozpal w nas na nowo miłość – miłość miłosierną, miłość, która każe nam przebaczać, wyciągać rękę do zgody, pochylać się nad ludzkim cierpieniem i dobrem odpłacać za zło.

Wszyscy potrzebujemy Twojego Miłosierdzia, bo grzeszni i słabi jesteśmy. Dlatego błagamy, przebacz nam nasze niewierności i upadki, umocnij nas w dobrym. Chcemy słuchać Twojego słowa, chcemy iść za wskazaniami Twojej Matki, chcemy – jak św. Faustyna i św. Jan Paweł II – być apostołami Twojego miłosierdzia.

My, mieszkańcy Trzycatka, jesteśmy gotowi na Twoje nawiedzenie. Dotknij nas swoją łaską i przemień. Z pokorą ale i radością oraz nadzieją stajemy przed Tobą i wołamy: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

1 listopada, w uroczystość Wszystkich Świętych, o godz. 12.00 uczestniczyliśmy w Jaworzynce Centrum w procesji na cmentarz i modlitwach za zmarłych.

W sobotę, 21 listopada, przypada święto patronalne służby liturgicznej. Z tej racji w  niedzielę, 15 listopada, w czasie Mszy św. o godz. 10.00 odbył się obrzęd przyjęcia do ministrantów kandydatów, którzy od kilku miesięcy przygotowywali się do pełnienia funkcji liturgicznych. Natomiast wszyscy ministranci odnowili swoje przyrzeczenia ministranckie.

W sobotę, 28 listopada, w katedrze św. Mikołaja w Bielsku-Białej odbyła się uroczysta diecezjalna inauguracja Roku Jubileuszu 1050. rocznicy Chrztu Polski. W czasie tej liturgii przedstawiciele wszystkich parafii naszej diecezji otrzymali z rąk Księdza Biskupa Świece Jubileuszowe. Zostaną one uroczyście zapalone w kościołach parafialnych w 1 niedzielę adwentu oraz we wszystkie pierwsze nie-dziele miesiąca przez cały czas trwania Roku Jubileuszowego.

29 listopada rozpoczął się adwent. Tradycyjnie uczestniczymy w roratach w poniedziałki, środy, czwartki i piątki o godz. 17.00.

We wtorek, 8 grudnia, przypada uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. W tym dniu, zgodnie z postanowieniem papieża Franciszka zawartym w bulli Misericordiae vultus, w całym Kościele powszechnym rozpoczął się Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia. Będziemy go przeżywać pod hasłem: „Miłosierni jak Ojciec”.

Na Boże Narodzenie został przygotowany nowy, świąteczny wystrój kościoła. Wśród dekoracji, oczywiście, najważniejszy jest żłobek z Dzieciątkiem Jezus.

W ostatnim dniu roku o godz. 17.00 została odprawiona Msza św. na zakończenie roku z nabożeństwem przebłagalnym i duszpasterskim sprawozdaniem rocznym. Odśpiewano dziękczynne „Te Deum”.

Kronika 2016

W niedzielę, 3 stycznia 15.00 w naszym kościele odbył się koncert kolęd w wykonaniu orkiestry dętej z Jabłonkowa. Wszyscy uczestnicy byli zachwyceni.

Od poniedziałku, 18 stycznia, w całym Kościele rozpoczynamy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. W tym roku przeżywamy go pod hasłem:  „Wezwani, by ogłaszać wielkie dzieła Pana” (1P 2,9). Codziennie w ramach Mszy św. modlimy się o jedność wszystkich wyznawców Chrystusa.

10 lutego przypada Środa Popielcowa. Wraz z całym Kościołem rozpoczynamy okres wielkopostnej pokuty i czas nabożeństw pasyjnych.

Nasz kleryk, Jerzy Kajzar, w sobotę, 20 lutego, w Krakowie przyjął posługę akolitatu. To kolejne z tzw. niższych święceń w drodze do święceń prezbiteratu. Odtąd będzie mógł również rozdzielać Komunię świętą.  Polecam naszego kleryka modlitwie całej parafii w jego dalszej drodze i formacji seminaryjnej do kapłaństwa.

W niedzielę, 6 marca w naszej parafii odbyły się wybory do Parafialnej Rady Duszpasterskiej. W skład Rady Duszpasterskiej weszło dziesięć osób: pięć osób z urzędu i nominacji proboszcza i pięć wyboru. Wybieraliśmy spośród 12 kandydatów.

W niedzielę, 13 marca, rozpoczęły się w naszej parafii rekolekcje wielkopostne dla dorosłych, młodzieży i dzieci. Rekolekcje trwać będą do środy. Rekolekcje prowadzi O. Sławomir Dworek ze Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej.

Niedziela Palmowa – jak zwykle większość wiernych przyszło do kościoła z palmą. A w kościele stoi gigantyczna palma sięgająca niemal sufitu kościoła. To dzieło młodych naszej parafii.

W Wielki Piątek pojawił się w kościele nowy Boży Grób.

W niedzielę Miłosierdzia Bożego po południu o godz. 15.00 Godzina Miłosierdzia. Podczas tego nabożeństwa tryptyk z obrazem Jezusa Miłosiernego i apostołów miłosierdzia został przekazany pierwszej rodzinie. W ten sposób rozpoczęliśmy peregrynację obrazu Jezusa Miłosiernego w naszej parafii. Obraz będziemy przekazywać z domu do domu według harmonogramu. Peregrynacja potrwa do 14 września.

Czwarta niedziela wielkanocna, jest obchodzona jako Niedziela Dobrego Pasterza. Jest to dzień modlitw o powołania do służby Bożej w Kościele. Rozpoczynamy dziś, 17 kwietnia, Tydzień Modlitw o Powołania, w tym roku pod hasłem: „Powołani do miłosierdzia”.

Dni Krzyżowe to dni modlitw o urodzaje. Kościół modli się o błogosławieństwo dla każdej ludzkiej pracy. Organizowane są procesje błagalne do przydrożnych krzyży. W poniedziałek, 2 maja procesja błagalna wyruszyła spod krzyża na Polanie, natomiast w środę spod krzyża na Łupieniach.

W pierwszych dniach maja rozpoczęliśmy remont dolnej części frontowej fasady kościoła oraz zaplecza w dolnej kondygnacji.

W drugi dzień Zesłania Ducha Świętego obchodzimy święto NMP Matki Kościoła. W tym dniu obchodzimy też Misyjny Dzień Chorych. Chorych prosimy, by ofiarowali swe cierpienia w intencjach misyjnych Kościoła.

W czwartek, 26 maja, uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, czyli Boże Ciało. Po drugiej Mszy św. wyruszyła procesja Bożego Ciała do czterech ołtarzy, które były usytuowane: pierwszy przy posesji p. Juroszek (Małejurki nr 828), drugi przy posesji p. Kajzar (Polana nr 607), trzeci na posesji p. Juroszek (Duraje nr 82) i czwarty koło posesji p. Legierskich (Zagroń nr 488). Przy czwartym ołtarzu było zakończenie procesji, tam też odśpiewaliśmy hymn Ciebie, Boże, chwalimy. To było nasze regionalne wyznanie wiary i wielkie świętowanie obecności Chrystusa wśród nas.

Po konsultacji z Parafialną Radą Duszpasterską od 28 maja została wprowadzona Msza św. w sobotę o godz. 18.00, która będzie Mszą św. niedzielną, jako że liturgicznie obchód niedzieli rozpoczyna się w sobotni wieczór. Niech będzie to okazja do uczestniczenia we Mszy św. niedzielnej dla tych, którzy muszą całą niedzielę pracować, zwłaszcza w obsłudze ruchu turystycznego.

Mamy w kościele nową ambonkę. Bóg zapłać za wykonanie panu Pawłowi Jałowiczorowi. Znalazł się sponsor, który sfinansował cały koszt tej ambonki. Jest nim p. Eugeniusz Dragon. Serdeczne podziękowanie w imieniu całej parafialnej wspólnoty.

W niedzielę, 12 czerwca, w czasie Mszy św. o godz. 10.00 została poświęcona nowa figura – rzeźba św. Antoniego, która została ufundowana przez imienników św. Antoniego i umieszczona w tylnej części kościoła.

We wtorek, 28 czerwca, odbyła się pielgrzymka do Łagiewnik w Krakowie oraz do Matki Bożej Kalwaryjskiej. W pielgrzymce wzięło udział 50 osób.

17 lipca  rozpoczynamy Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa. Modlimy się o bezpieczeństwo na naszych drogach i w intencji wszystkich kierowców. Po każdej Mszy św. odbyło się poświęcenie pojazdów i błogosławieństwo kierowców. Włączamy się także w Akcję św. Krzysztofa – 1 gr za 1 km – przekazując ofiary na środki transportu dla misjonarzy jako podziękowanie za szczęśliwe podróże.

We wtorek, 19 lipca, w naszej świątyni rozpoczęły się prace związane z malowaniem kościoła. Msze św. będą sprawowane w dolnej kaplicy.

W czwartek, 21 lipca, w naszej parafii przypada Wieczysta Adoracja, a zatem przez cały dzień trwała adoracja Najświętszego Sakramentu.

W niedzielę, 24 lipca kończy się pierwsza część Światowych Dni Młodzieży – program w diecezjach. Nasza parafia także gościła grupę młodzieży z Włoch. Otaczamy ich naszą modlitwą i życzymy owocnych przeżyć w czasie pobytu w Krakowie i spotkania z Ojcem Świętym, a także spotkań z młodzieżą całego świata. Gościliśmy na Mszy św. Biskupa Wiesława Krótkiego, pochodzącego z Jaworzynki, a pracującego w Kanadzie.

W dzisiejszą niedzielę, 31 lipca, kończą się Światowe Dni Młodzieży, kończy się także pielgrzymka Ojca Św. Franciszka do naszej ojczyzny. Modlimy się o błogosławione owoce tego wielkiego spotkania młodzieży całego świata.

W naszej świątyni dobiegły końca prace związane z malowaniem kościoła. Dziękujemy firmie Franki za wykonaną pracę, a wszystkim ofiarodawcom na złożone dary na ten cel. Koszt malowania kościoła wyniósł 20 000 zł.

W poniedziałek, 15 sierpnia, obchodziliśmy Odpust Parafialny ku czci naszej Patronki, Matki Bożej Frydeckiej. Kazanie odpustowe wygłosił i sumę odprawił ks. prob. Mariusz Jończyk, proboszcz parafii św. Katarzyny w Štĕpánkovicach w Czechach.

W  sobotę, 20 sierpnia, przypada, tradycyjne już, Międzynarodowe Spotkanie na Trójstyku. O godz. 9.00 rozpoczęło się w kościele nabożeństwo maryjne ku czci naszej Patronki, Matki Bożej Frydeckiej. O godz. 9.30 wyruszyła z kościoła procesja na Trójstyk. O godz. 10.00 rozpoczęła się na Trójstyku przy nowym ołtarzu Msza św. w języku słowackim, której przewodniczył bp Tomáš Galis z Żyliny, a koncelebrował ordynariusz naszej diecezji, bp Roman Pindel oraz ks. prałat Adam Rucki, przedstawiciel bpa Franciszka Lobkowicza z diecezji ostrawsko-opawskiej w Czechach.

Nasi Parafianie postawili nowy ołtarz na działce parafialnej na Trójstyku. Należą im  się słowa uznania i podziękowania. Głównym sponsorem przedsięwzięcia był właściciel tartaku w Istebnej, Piotr Bury.

W naszej parafii gościł zespół ewangelizacyjny „Claret Gospel” z Wybrzeża Kości Słoniowej. We wtorek, 23 sierpnia, w naszym kościele odbył się koncert tego zespołu. Był to jedyny koncert tego zespołu w naszej diecezji. O godz. 18.00 została odprawiona Msza św. z udziałem tegoż zespołu. Kazanie wygłosił duchowy opiekun zespołu ks. Roman Woźnica, klaretyn. Po Mszy św. koncert ewangelizacyjny, który był porywającym świadectwem wiary młodych Afrykańczyków. W czasie koncertu została zebrana kolekta na misje na Wybrzeżu Kości Słoniowej. Po koncercie była możliwość nabycia płyt i pamiątek z Afryki. Była to wyjątkowa okazja spotkania z kulturą i wiarą Afryki.

W piątek, 2 września, na Mszę św. o godz. 18.00 przybyły dzieci klasy pierwszej wraz z rodzicami. Dzieci  przyniosły swoje tornistry i przybory szkolne. Po Mszy św. odbyło się ich pobłogosławienie.

W niedzielę, 18 września,  odbyły się dożynki powiatowo-gminne. Msza święta żniwna w naszym kościele była o godz. 11.00. Następnie sprzed kościoła wyruszył korowód dożynkowy do Istebnej, gdzie w amfiteatrze odbyły się dożynkowe uroczystości gminne. Dożynki w naszej parafii w tym roku organizowali mieszkańcy Zagronia, Polany, Durajów i Korbasów. Gazdami byli Adam i Anna Juroszek z Durajów.

W naszym kościele pojawiły się kolejne nowe elementy wystroju, a mianowicie obrazy boczne – płaskorzeźby wykonane przez naszego artystę, Pawła Jałowiczora. Składamy wyrazy uznania i wdzięczności.

W piątek, 16 września, rozpoczynają się w naszym dekanacie wizytacje biskupie poszczególnych parafii. W piątek rozpoczyna się wizytacja kanoniczna w parafii Stecówka. Wizytacja kanoniczna naszej parafii odbędzie się w dniach 7 – 8 października, tj. w piątek i sobotę. Uroczysta Msza św. z udzieleniem Sakramentu Bierzmowania zostanie odprawiona w piątek, 7 października o godz. 17.00.

Przed wizytacją kanoniczną w parafii odbyło się Triduum, które miało przygotować całą parafię na duszpasterskie spotkanie z Biskupem, a także na udział w sakramencie bierzmowania. Do Bierzmowania przystąpi 12 osób, uczniów i uczennic 1 klasy szkół ponadgimnazjalnych. Przygotowywali się do przyjęcia tego sakramentu bardzo pilnie przez cały rok.

W piątek, 7 października, w naszej parafii rozpoczęła się wizytacja kanoniczna ks. Biskupa. Do naszej parafii przybył Ks. Biskup Piotr Greger. O godz. 15.00 w Godzinie Miłosierdzia Ks. Biskup poprowadził koronkę do Miłosierdzia Bożego. Następnie w kościele odbyło się spotkanie z członkami Róż Różańcowych i Apostolatu Maryjnego.

Następnie o godz. 16.00 na plebanii odbyło się spotkanie Ks. Biskupa z Duszpasterską Radą Parafialną.

Tego samego dnia o godz. 17.00 było uroczyste przywitanie Księdza Biskupa a następnie Msza św.  koncelebrowana z udzieleniem Sakramentu Bierzmowania naszej młodzieży. To było nasze wspólne świętowanie i nasze uroczyste spotkanie z  Biskupem w ramach wizytacji. Warto tu przypomnieć, że ostatnia wizytacja parafii odbyła się w 2006 roku.

Wieczorem księża dekanatu spotkali się z Ks. Biskupem przy stole na wspólnej kolacji. Na zakończenie dnia w kościele zgromadzeni kapłani odmówili nieszpory.

W sobotę rano o godz. 8.00 Ks. Biskup odprawił Mszę św. i wygłosił kazanie dla wszystkich chorych i starszych parafian. Po Mszy św. modliliśmy się wraz z Ks. Biskupem za zmarłych parafian.

Również w sobotę o godz. 10.45 młodzież szkół średnich, zawodowych i gimnazjum miała spotkanie w kościele z ks. Biskupem, który odpowiadał na ich pytania.

Po spotkaniu z młodzieżą Ks. Biskup spotkał się jeszcze ze Służbą Liturgiczną parafii, czyli wszystkimi ministrantami i lektorami.

O godz. 12.00 w sobotę zostało odprawione nabożeństwo różańcowe, które poprowadził Ks. Biskup. Na to nabożeństwo zostali zaproszeni szczególnie rodzice z małymi dziećmi oraz matki oczekujące potomstwa. Ks. Biskup udzielił im specjalnego błogosławieństwa.

Po złożeniu podpisów w księgach parafialnych, rozmowie z ks. proboszczem i obiedzie na probostwie wizytacja kanoniczna dobiegła końca.

W niedzielę, 22 października, obchodzimy Światowy Dzień Misyjny, który rozpoczyna Tydzień Misyjny. Wraz z całym Kościołem modlimy się w intencjach misyjnych. Kolekta przeznaczona jest na cele misyjne.

W uroczystość Wszystkich Świętych, jak co roku modlimy się za zmarłych na cmentarzu w Jaworzynce wraz z parafią Jaworzynka Centrum.

„Pokój dla Iraku” – to hasło, obchodzonego w niedzielę, 13 listopada, Dnia Solidarności z Kościołem Prześladowanym, zorganizowanego z inicjatywy Sekcji Polskiej Papieskiego Stowarzyszenia Pomocy Kościołowi w Potrzebie. Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym jest organizowany już po raz ósmy. Po raz drugi jest poświęcony mieszkańcom Iraku – podobnie jak w roku 2010. Modlimy się wraz z całym Kościołem o pokój w Iraku.

W niedzielę Chrystusa Króla, 20 listopada, w naszym kościele, jak we wszystkich kościołach w Polsce odbyła się Proklamacja Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Chrystusa za Króla i Pana.

W piątek, 25 listopada, z racji przypadającego w tym tygodniu święta patronalnego Służby Liturgicznej, święta Ofiarowania NMP i wspomnienia św. Tarsycjusza, w czasie Mszy św. o godz. 17.00 ministranci i lektorzy odnowili swoje przyrzeczenia.

27 listopada rozpoczynamy Adwent i nowy rok liturgiczny. Przy ołtarzu pojawił się oczywiście wieniec adwentowy. Tym razem nietypowy, ale piękny.

Nieodłącznym elementem Adwentu są oczywiście roraty, które odprawiamy o godz. 17.00.

W niedzielę, 11 grudnia, o godz. 10.00 została odprawiona Msza św. dziękczynna z okazji 150. rocznicy postawienia pierwszej kaplicy na Trzycatku. Modliliśmy się za wszystkich budowniczych, darczyńców i dobrodziejów naszego kościoła i parafii oraz wszystkich mieszkańców Trzycatka.

W poniedziałek, 19 grudnia, w Krakowie w Wyższym Seminarium Duchownym odbył się obrzęd zwany admissio. 19 kleryków V roku zostało tego dnia uroczyście włączonych do grona kandydatów do święceń diakonatu, a następnie prezbiteratu. Wśród osób, które w tym roku otrzymały admissio było 6 alumnów diecezji bielsko-żywieckiej, a wśród nich nasz kleryk Jerzy Kajzar. Uroczystościom przewodniczył biskup Roman Pindel.

Boże Narodzenie przypadło w tym roku w niedzielę. Po południu o godz. 15.00 dzieci z rodzicami i dziadkami, młodzież, a także osoby samotne zgromadzili się na adorację przy żłóbku i wspólne kolędowanie.

Kronika 2017

Uroczystością Świętej Bożej Rodzicielki Maryi i Światowym Dniem Modlitw o pokój rozpoczynamy nowy rok 2017. W Nowy Rok dodatkowa Msza św. o godz. 17.00.

We wtorek, 17 stycznia, będzie prawie 50 osób wyjechało autokarem do cieszyńskiego teatru na „Jasełka Tradycyjne”. Wszyscy wrócili pełni wrażeń i wzruszeń, których doznali podczas przeżywania przedstawienia i śpiewania kolęd w teatrze.

Od środy, 18 stycznia, w całym Kościele rozpoczęliśmy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. W tym roku przeżywamy go pod hasłem: „Pojednanie – miłość Chrystusa przynagla nas” (por. 2 Kor 5,14–20). Codziennie w ramach Mszy św. modlimy się o jedność wszystkich wyznawców Chrystusa.

W środę, 1 marca, Środą Popielcową wraz z całym Kościołem rozpoczęliśmy okres wielkopostnej pokuty. W Wielkim Poście szczególnego znaczenia nabierają nabożeństwa pasyjne: Droga Krzyżowa w piątki i Gorzkie Żale wraz z kazaniem pasyjnym, odprawiane w niedzielne popołudnia.

W niedzielę, 2 kwietnia, rozpoczęliśmy w naszej parafii rekolekcje wielkopostne. Pierwsza  nauka była w czasie każdej Mszy św. Rekolekcje trwały do środy, 5 kwietnia. W tym samym czasie odbyły się w naszym kościele rekolekcje dla dzieci i młodzieży. Rekolekcje poprowadził O. Jerzy Wołyński z Zakonu Ojców Benedyktynów z Tyńca.

W dniach 13-15 kwietnia przeżywaliśmy Triduum Paschalne: Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota. Przy Bożym Grobie adoracja trwała w Wielki Piątek do 21.00 i całą Wielką Sobotę. Wartę honorową przy Bożym Grobie podjęli druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej. W Wielki Piątek rozpoczęliśmy też  nowennę przed świętem Miłosierdzia Bożego.

W czwartek, 20 kwietnia, o godz. 17.00 na Kubalonce odbędzie się konwent wielkanocny kapłanów dekanatu istebniańskiego.

W dniu 8 maja, w uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika, głównego Patrona Polski o godzinie 10.00 w kościele konkatedralnym w Żywcu Ksiądz Biskup Roman Pindel udzielił święceń diakonatu akolitom naszej diecezji. Wśród nich był także nasz kleryk, Jerzy Kajzar. Modlimy się w jego intencji i wszystkich nowych diakonów.

W dniach 22-24 maja przypadły tzw. Dni Krzyżowe. Są to dni modlitw o urodzaje. Kościół modli się o błogosławieństwo dla każdej ludzkiej pracy. Organizowane są procesje błagalne do przydrożnych krzyży. W poniedziałek procesja błagalna wyruszyła o godz. 17.30 spod krzyża na Polanie. We wtorek o godz. 17.00 zgromadziliśmy się na Trójstyku, gdzie został poświęcony stojący tam krzyż i stamtąd wyruszyła procesja do kościoła. Natomiast w środę o godz. 17.30 rozpoczęliśmy modlitwy pod krzyżem na Łupieniach.

W niedzielę, 14 maja 2017 roku, zmarł w 83 roku życia pierwszy proboszcz tutejszej parafii, ks. kan. Borys Kroczek. Msza św. pogrzebowa została odprawiona w środę, 17 maja, w tutejszym kościele. Liturgii przewodniczył ks. bp Piotr Greger. Kazanie, zgodnie z ostatnią wolą śp. ks. Borysa, wygłosił pochodzący z Trzycatka ks. Bartosz Łacek, wikariusz cieszyńskiej parafii św. Marii Magdaleny. Po Eucharystii trumna z ciałem śp. ks. Borysa Kroczka została przewieziona do Chorzowa Batorego. Zmarły kapłan został pochowany na cmentarzu parafialnym parafii Wniebowzięcia NMP w Chorzowie Batorym.

W niedzielę, 28 maja, w naszej parafii przeżywaliśmy uroczystość Pierwszej Komunii świętej. Po raz pierwszy do Stołu Pańskiego przystąpiło 7 dzieci. Po południu o godz. 16.00 odprawione zostało nabożeństwo dziękczynne wraz z nabożeństwem majowym.

W tym roku wczesną wiosną został przeprowadzony generalny remont salki parafialnej. Prace remontowe w salce wykonali darmowo ojcowie dzieci pierwszokomunijnych, za co składamy im Bóg zapłać.

We wtorek, 6 czerwca, dzieci po Pierwszej Komunii Świętej wraz  z rodzicami i krewnymi udali się na pielgrzymkę do sanktuarium Jezusa Miłosiernego w Krakowie Łagiewnikach oraz sanktuarium Matki Bożej Kalwaryjskiej.

W środę, 21 czerwca, o godz. 17.00 w naszym kościele została odprawiona uroczysta Msza św. obrzędowa z udzieleniem sakramentu bierzmowania młodzieży III klasy gimnazjalnej całego dekanatu istebniańskiego. Sakramentu bierzmowania udzielił Ks. Biskup Senior Tadeusz Rakoczy. Z naszej parafii do Bierzmowania przystąpiło 15 osób: 11 dziewcząt i 4  chłopców.

W naszym kościele pojawiła się niedawno nowa chrzcielnica, wykonana przez naszego artystę rzeźbiarza Pawła Jałowiczora. Składamy wyrazy uznania i podziękowania.  Serdeczne podziękowanie także dla fundatora tego dzieła.

W niedzielę, 9 lipca, o godz. 10.00 została odprawiona Msza św. w intencji naszego diakona Jerzego Kajzara jako podziękowanie za łaskę powołania i przyjęte święcenia diakonatu oraz o błogosławieństwo Boże w przygotowaniu do święceń prezbiteratu.

W piątek, 21 lipca, w naszej parafii przypada Wieczysta Adoracja, a zatem przez cały dzień trwała adoracja Najświętszego Sakramentu. Wieczysta Adoracja jest codziennie, zawsze w innej parafii naszej diecezji. Rozpoczęliśmy Mszą św. rano o godz. 8.00, a zakończyliśmy również Mszą św. o godz. 18.00.

W  niedzielę, 23 lipca,  rozpoczynamy Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa. Modlimy się o bezpieczeństwo na naszych drogach i w intencji wszystkich kierowców. Po każdej Mszy św. odbyło się poświęcenie pojazdów i błogosławieństwo kierowców. Włączamy się także w Akcję św. Krzysztofa – 1 gr za 1 km – przekazując ofiary na środki transportu dla misjonarzy jako podziękowanie za szczęśliwe podróże.

Rozpoczynamy sierpień – miesiąc trzeźwości i abstynencji. Zachęcam do postanowień abstynenckich. Modlimy się o trzeźwość naszego narodu oraz o wyjście z nałogu osób uzależnionych.

We wtorek, 15 sierpnia, w uroczystość Wniebowzięcia NMP, obchodzimy Odpust Parafialny ku czci naszej Patronki, Matki Bożej Frydeckiej. Suma odpustowa została odprawiona o godz. 11.00. Kazanie odpustowe wygłosił i sumę odprawił ks. prałat Oskar Kuśka, emerytowany proboszcz w Strumieniu.

W sobotę, 26 sierpnia, obchodzimy uroczystość NMP Częstochowskiej. W tym dniu odbyło się również coroczne spotkanie i Msza św. na Trójstyku. O godz. 9.00 odprawiliśmy nabożeństwo maryjne, a o 9.30 wyruszyła z kościoła procesja na Trójstyk pod przewodnictwem Ks. Biskupa. O godz. 10.00 rozpoczęła się na Trójstyku Msza św. w języku czeskim, której przewodniczył bp Martin David z diecezji ostrawsko-opawskiej, a koncelebrował biskup Piotr Greger.

W niedzielę, 3 września, odbyła się coroczna pielgrzymka do Cieszyna ku czci św. Melchiora Grodzieckiego. Początek o godz. 15.00 w kościele św. Marii Magdaleny.

W niedzielę, 17 września, odbyły się dożynki gminy Istebna. Msza święta żniwna w naszym kościele została odprawiona o godz. 11.00. Wielu Parafian przyszło w strojach regionalnych. Następnie wyruszył korowód dożynkowy do Istebnej, gdzie w amfiteatrze odbyły się dożynkowe uroczystości gminne. Dożynki w naszej parafii w tym roku organizowali mieszkańcy Małyjurków i Szkawranów.

7 października przypadła pierwsza sobota miesiąca i wspomnienie Matki Bożej Różańcowej. W tym dniu w całej Polsce odbyła się akcja modlitewna „Różaniec do granic”. Wzdłuż granicy naszego kraju zgromadzeni tam wierni odmawiali różaniec w intencji ojczyzny. Nasza parafia, ponieważ jest przy granicy państwa, również brała udział w tej akcji a nasz kościół był kościołem stacyjnym. O godz. 10.30 wygłoszona została konferencja maryjna, o godz. 11.00 Msza św. i nabożeństwo eucharystyczne. Natomiast o godz. 13.00 rozpoczęliśmy odmawianie modlitwy różańcowej. Część chwalebną odmawialiśmy w czasie procesji w drodze na Trójstyk.

W niedzielę, 8 października, o godz. 11.30 została odprawiona Msza św. w intencji imienników św. Franciszka. Na zakończenie Mszy św. została poświęcona nowa figura-rzeźba św. Franciszka, umieszczona w tylnej części kościoła. Figurę ufundowali parafianie noszący imię Franciszek.

W czwartek, 19 października, po Mszy św. miała się odbyć katecheza dla dorosłych. Temat katechezy: „Uświęcająca moc sakramentów świętych i ich wymiar eklezjalny”. Chętnych do udziału nie było.

W niedzielę, 29 października, obchodziliśmy uroczystość Rocznicy Poświęcenia Kościoła Własnego. Nasz kościół został konsekrowany 17 października 1999 roku, czyli 18 lat temu. Za tę świątynię oraz wszystkich budowniczych i darczyńców modliliśmy się wspólnie w czasie liturgii.

Jak co roku, w uroczystość Wszystkich Świętych, braliśmy udział w procesji na cmentarz i modlitwach na cmentarzu za naszych zmarłych  w Jaworzynce Centrum.

Na wniosek Rady Parafialnej proboszcz podjął decyzję, że od 12 listopada kwiaty przynoszą i dekoracje kwiatowe wykonują ci, którzy sprzątają kościół. Zatem nie składamy już ofiar na kwiaty, lecz sami troszczymy się o wystrój kościoła.

W czwartek, 23 listopada, z racji przypadającego dwa dni wcześniej święta patronalnego Służby Liturgicznej, święta Ofiarowania NMP i wspomnienia św. Tarsycjusza, w czasie Mszy św. o godz. 17.00 ministranci i lektorzy odnowili swoje przyrzeczenia.

W czwartek, 30 listopada, po Mszy św. miała się odbyć kolejna katecheza dla dorosłych. Temat katechezy: „Eucharystia źródłem i szczytem działalności Kościoła”. Zjawiły się tylko dwie osoby.

W niedzielę, 3 grudnia, modlimy się za górników z okazji ich święta patronalnego – św. Barbary. Msza św. w intencji górników została odprawiona o godz. 10.00.

3 grudnia rozpoczął się czas Adwentu. Rozpoczynamy roraty. Msze święte roratnie są odprawiane w czasie adwentu w poniedziałki, środy, czwartki i piątki o godz. 17.00. Dzieci otrzymują specjalne obrazki.

Obchód Bożego Narodzenia tradycyjnie rozpoczynamy Pasterką odprawianą o północy.

W  niedzielę Świętej Rodziny przypadł ostatni dzień starego roku. W czasie Mszy św. o godz. 8.00 wystąpiła kapela ludowa „Jetelinka”, natomiast po Mszy św. przedstawiła koncert kolęd. O godz. 17.00 została odprawiona Msza św. na zakończenie roku z nabożeństwem przebłagalnym i duszpasterskim sprawozdaniem rocznym.

Kronika 2018

Uroczystością Świętej Bożej Rodzicielki Maryi i Światowym Dniem Modlitw o pokój rozpoczynamy nowy rok 2018. W Nowy Rok dodatkowa Msza św. o godz. 17.00.

W sobotę, 13 stycznia, zakończyła się kolęda, czy odwiedziny duszpasterskie rodzin w naszej parafii.

Od czwartku, 18 stycznia, w całym Kościele rozpoczęliśmy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. W tym roku przeżywamy go pod hasłem: : „Prawica Twoja wsławiła się mocą” (Wj 15,6). Codziennie w ramach Mszy św. modlimy się o jedność wszystkich wyznawców Chrystusa.

11 lutego przypada Światowy Dzień Chorego. Modlimy się za ludzi dotkniętych bólem i cierpieniem. O 15.00 odprawiliśmy nabożeństwo eucharystyczne w intencji chorych. Polecamy Panu Bogu także wszystkich pracowników służby zdrowia.

Od niedzieli, 11 lutego, rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Jest to czas przebłagania za grzechy pijaństwa i inne grzechy, a także czas podejmowania ofiar w intencji nawrócenia grzeszników.

Rozpoczynamy nowennę przed obchodami 100. rocznicy odzyskania niepodległości. Zawsze w drugą niedzielę miesiąca, przez kolejnych 9 miesięcy, po pierwszej Mszy św. modlić się będziemy w intencji naszej ojczyzny za przyczyną polskich świętych.

Przed rozpoczęciem Wielkiego Postu odprawiamy tzw. czterdziestogodzinne nabożeństwo.

W środę, 14 lutego, Środą Popielcową wraz z całym Kościołem rozpoczęliśmy okres wielkopostnej pokuty. W Wielkim Poście szczególnego znaczenia nabierają nabożeństwa pasyjne: Droga Krzyżowa w piątki i Gorzkie Żale wraz z kazaniem pasyjnym, odprawiane w niedzielne popołudnia.

W marcu tego roku został przeprowadzony generalny remont pokoju gościnnego z łazienką. Prace remontowe w salce sfinansowali ojcowie dzieci pierwszokomunijnych, za co składamy im Bóg zapłać.

W niedzielę, 18 marca, rozpoczęliśmy w naszej parafii rekolekcje wielkopostne. Pierwsza  nauka była w czasie każdej Mszy św. Rekolekcje trwały do środy, 21 marca. W tym samym czasie odbyły się w naszym kościele rekolekcje dla dzieci. Rekolekcje poprowadził O. Boguchwał z Zakonu Ojców Franciszkanów.

W dniach 29-31 marca przeżywaliśmy Triduum Paschalne: Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę. Przy Bożym Grobie adoracja trwała w Wielki Piątek do 21.00 i całą Wielką Sobotę. Wartę honorową przy Bożym Grobie podjęli druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej. W Wielki Piątek rozpoczęliśmy też  nowennę przed świętem Miłosierdzia Bożego.

W czwartek, 5 kwietnia, o godz. 17.00 w Istebnej odbył się konwent wielkanocny kapłanów dekanatu istebniańskiego. Kazanie wygłosił O. Wit, franciszkanin, ojciec duchowny dekanatu istebniańskiego.

W dniu 6 kwietnia zmarł emerytowany wieloletni proboszcz parafii Dobrego Pasterza Istebnej, ks. prałat Jerzy Patalong, jeden z inicjatorów międzynarodowej modlitwy na Trójstyku. Przeżył 84 lata, z tego 62 lata jako kapłan. Jego pogrzeb odbył się w poniedziałek, 9 kwietnia 2018 roku w Istebnej. Liturgii pogrzebowej przewodniczył ks. bp Piotr Greger.

W dniach 7-9 maja przypadły tzw. Dni Krzyżowe. Są to dni modlitw o urodzaje. Kościół modli się o błogosławieństwo dla każdej ludzkiej pracy. Zgodnie z tradycją organizowane są procesje i modlitwy przy przydrożnych krzyżach. W poniedziałek procesja błagalna wyruszyła o godz. 17.30 spod krzyża na Polanie. We wtorek o godz. 17.00 zgromadziliśmy się na Trójstyku i stamtąd wyruszyła procesja do kościoła. Natomiast w środę o godz. 17.30 rozpoczęliśmy modlitwy pod krzyżem na Łupieniach.

W niedzielę, 20 maja, w naszej parafii przeżywaliśmy uroczystość Pierwszej Komunii świętej. Po raz pierwszy do Stołu Pańskiego przystąpiło 19 dzieci, w tym 14 chłopców i 5 dziewczynek.

 

Parafia Matki Bożej Frydeckiej – JAWORZYNKA TRZYCATEK

 

 

Diecezja bielsko-żywiecka

Dekanat istebniański

 

Przysiółki należące do parafii:

Duraje, Klimasy, Korbasy, Łupienie, Małyjurki, Polana, Szkawrany, Waszuty, Wawrzacze, Zagroń

Duszpasterze:

Śp. Ks. Borys Kroczek

administrator od 1983 do 1999, proboszcz od 17.10.1999 do 27 .08.2010, zmarł 14.05.2017

Ks. Wiesław Jóźwiak

proboszcz od 28.08.2010 do 25.08.2015

Ks. Marian Fres

proboszcz od 26.08.2015 do 30.06.2018

Ks. Marek Modzelewski

proboszcz od 01.07.2018

Nadzwyczajni szafarze Najświętszego Sakramentu:

Paweł Jałowiczor

Adam Juroszek

Księża z parafii:

Śp. Ks. Jan Michałek

(1914 – 1976)

Śp. Ks. Józef Bestwina

wieloletni misjonarz w Brazylii (1929 – 2016)

Ks. Bartosz Łacek

wikariusz parafii św. Marii Magdaleny w Cieszynie

Ks. Jerzy Kajzar

Siostry zakonne:

Śp. S. Maria Leokadia

Bestwina

S. Maria Juwenalis

Bestwina

S. Maria Loyola

Juroszek

Kancelaria Parafialna

 

 

  • Poniedziałek, czwartek                      –  po Mszy Św.

  • Piątek                                                    – 16.30 – 17.30