Msze Święte

 

Niedziele i święta

 • Sobota  – 18.00 (17.00)

 • Niedziela – 8.00,  10.00

W tygodniu

 • poniedziałek, środa, czwartek i piątek  – 18.00   (17.00)

 • wtorek, sobota – 8.00

 

 

 

 

Nabożeństwa

 

Godziny w nawiasach dotyczą okresu zimowego: od listopada do marca.

Sakramenty święte

Sakramenty Nowego Prawa zostały ustanowione przez Chrystusa. Jest ich siedem: chrzest, bierzmowanie, Eucharystia, pokuta, namaszczenie chorych, sakrament święceń i małżeństwo. Sakramenty te obejmują wszystkie etapy i wszystkie ważne momenty życia chrześcijanina: sprawiają narodzenie i rozwój chrześcijańskiego życia wiary, uzdrowienie i dar posłania. Widać w tym pewne podobieństwo, jakie istnieje między etapami życia naturalnego a etapami życia duchowego. /KKK 1210/

 

Sakrament Chrztu Świętego

Sakrament Chrztu Św. udzielany jest zasadniczo w czasie Mszy św. Termin Chrztu należy ustalić z Ks. Proboszczem.

Chrzest należy wcześniej zgłosić u Ks. Proboszcza przedstawiając akt urodzenia dziecka z USC oraz dane personalne rodziców i chrzestnych.

Według przepisów prawa Kościelnego, rodzicami chrzestnymi mogą być praktykujący katolicy tzn.:

 • dojrzali do pełnienia tej godności,

 • Ci, którzy przyjęli sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego, łącznie z Bierzmowaniem,

 • Ci, którym prawo kościelne nie zabrania dostąpienia godności rodzica chrzestnego (np. nie może być rodzicem chrzestnym osoba żyjąca w niesakramentalnym związku małżeńskim),

 • Ci, którzy przedłożą zaświadczenie swojego proboszcza (jeśli mieszkają poza terenem naszej parafii).

Rodzice i chrzestni zobowiązani są do udziału w nauce przedchrzcielnej, która odbywa się pół godziny przed Chrztem Świętym.

Błogosławieństwo rocznych dzieci odbywa się w czasie Mszy św. o godz. 10.00 w uroczystość Bożego Narodzenia i Zmartwychwstania Pańskiego. Imiona dzieci rocznych należy zgłosić wcześniej w zakrystii u Ks. Proboszcza.

Sakrament Bierzmowania

Zgodnie zaleceniem Księży Biskupów przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania przebiega w cyklu trzyletnim. Przygotowanie rozpoczyna się w klasie VI.

Od kandydatów do bierzmowania wymagamy nienagannej postawy w świątyni i poza nią. Oprócz praktyk religijnych ważna jest postawa na katechezie szkolnej. W pierwszych dwóch latach formacji młodzież przychodzi na spotkania raz w miesiącu. W trzecim roku przygotowań obowiązują ponadto indeksy oraz spotkania formacyjne i liturgiczne z duszpasterzem.

Kandydaci do bierzmowania, którzy zostali ochrzczeni poza naszą parafią powinni przedstawić akt chrztu. Jeśli nie mieszkają na terenie naszej parafii, powinni dodatkowo przynieść tzw. „przekaz”, o który proszą w kancelarii swojej parafii.

Bierzmowanie jest sakramentem umocnienia chrześcijańskiego. Nigdy więc nie jest za późno na jego przyjęcie. Istnieje możliwość przyjęcia Sakramentu Bierzmowania w wieku dorosłym, po odbyciu indywidualnego cyklu spotkań katechetycznych. W takich przypadkach należy skontaktować się z duszpasterzem.

Najświętszy Sakrament Eucharystii

Sakrament Eucharystii jest źródłem i szczytem życia parafii. Zapraszam serdecznie na Msze św. w następującym porządku:

 • niedziela i święta:

– 18.00 sobota,

– 8.00, 10.00;

 • dni powszednie: poniedziałek, środa, czwartek, piątek – 18.00; wtorek, sobota – 8.00

 • Msza Św. dla dzieci: czwartek, godz. 18.00

Pierwsza Komunia Święta

Do Pierwszej Komunii przystępują dzieci III klasy. Przygotowaniem jest trzyletnia katecheza szkolna. W ostatnim roku przygotowania rodzice tych dzieci uczestniczą w spotkaniach duszpasterskich raz w miesiącu.

Sakrament Pokuty i Pojednania

Serdecznie zapraszam do pełnego udziału w każdej Eucharystii. Nie odkładajmy Sakramentu Pokuty jedynie na czas przedświąteczny, ale korzystajmy z niego regularnie dążąc do coraz większej doskonałości.

Okazja do przyjęcia Sakramentu Pokuty i Pojednania:

 • w dni powszednie: 30 minut przed Mszą św.,

 • w niedziele: 15 minut przed każdą Mszą św.,

 • w pierwszy czwartek: od godz. 17.00,

 • w pierwszy piątek: od 7.00 do 8.00 i od 16.30 do 18.00.

Istnieje także możliwość indywidualnego umówienia się z duszpasterzem na spowiedź lub rozmowy duchowe.

Sakrament Chorych

Jest to sakrament uzdrowienia przynoszący umocnienie i ulgę w cierpieniu. Nie jest on zarezerwowany jedynie dla umierających i podeszłych wiekiem! Nie jest też sakramentem, który można przyjąć tylko jeden raz w życiu. Zwyczajowo, jeśli nie występuje nagła sytuacja zagrażająca życiu człowieka, zaleca się, aby w wieku podeszłym sakrament ten przyjmować jeden raz na rok. Aby osiągnąć najlepsze owoce, prosimy, aby w miarę możliwości, wzywać kapłana wtedy, kiedy chory jest jeszcze w pełni świadomy. Należy odpowiednio przygotować miejsce (biały obrus, świece).

Sakrament Chorych jest także udzielany podczas Mszy Św. odprawianej w intencji ludzi chorych i starszych w ramach rekolekcji wielkopostnych.

Odwiedziny chorych w ich domach odbywają się w pierwszy piątek miesiąca. Chorych należy zgłosić uprzednio w zakrystii.

W wypadku dłuższej choroby lub podeszłego wieku, który utrudnia dotarcie do kościoła, można poprosić o regularne przyjmowanie Eucharystii w pierwsze niedziele miesiąca. Zgłoszenia w zakrystii.

Istnieje też możliwość odprawienia Mszy św. w domu chorego z udzieleniem sakramentu chorych. Termin należy indywidualnie ustalić z Ks. Proboszczem.

 

 

 

Sakrament Małżeństwa

Narzeczeni, którzy mają zamiar zawrzeć sakramentalny związek małżeński powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej na około trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu. Wcześniej warto zarezerwować datę i godzinę ślubu.

Formalności przedślubne załatwia się w parafii miejsca zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego. Protokoły przedślubne w naszej parafii spisuje się w soboty po uprzednim ustaleniu terminu.

W kancelarii należy przedłożyć:

 • metrykę Chrztu św. (nie starsza niż 3 miesiące);

 • stosowne dokumenty z USC, jeśli planowany jest ślub konkordatowy (są one ważne jedynie 6 miesięcy);

 • dokumenty potwierdzające tożsamość;

 • świadectwo ostatniej klasy szkoły średniej lub zawodowej (z wpisem oceny z religii).

Narzeczeni są zobowiązani do udziału w naukach przedślubnych i w spotkaniach w Poradni Życia Rodzinnego. W naszym dekanacie nauki przedmałżeńskie odbywają się w Domu Rekolekcyjnym EMAUS w Koniakowie (precyzyjne informacje i terminy podawane są na tablicy ogłoszeń).

 

PEREGRYNACJA  OBRAZU  JEZUSA  MIŁOSIERNEGO  ORAZ  RELIKWII ŚW. JANA PAWŁA II I ŚW. FAUSTYNY

Parafia Matki Bożej Frydeckiej – Jaworzynka Trzycatek

 

18 – 19 października 2015

W ramach przygotowania duchowego parafii do Nawiedzenia w niedzielę o. franciszkanin z Górek Wielkich wygłosił kazania o Bożym Miłosierdziu.

Uroczystość powitania Znaków Miłosierdzia miała miejsce w niedzielę, 18 października 2015 o godz. 17.00. Mszy św. koncelebrowanej przez kapłanów dekanatu istebniańskiego przewodniczył Ks. Bp Tadeusz Rakoczy. Nie było w czasie Mszy św. Bierzmowania.

Po Mszy św. Apostolat Maryjny podjął modlitwę różańcową. Wieczorem odbyło się czuwanie młodzieży, które prowadzili kandydaci do Bierzmowania. W czuwaniu wzięła udział prawie cała młodzież parafii.

Następnie zostało odprawione nabożeństwo wynagradzające, natomiast po Apelu Jasnogórskim ks. Proboszcz poprowadził Drogę Krzyżową w intencji zmarłych Parafian.

Nie było „Pasterki Kapłańskiej”, ponieważ pierwszy proboszcz jest bardzo chory i przebywa w domu opieki w Cieszynie, a kolejny pracuje obecnie bardzo daleko i przyjazd tutaj w godzinach wieczornych byłby trudny.

Drugi dzień nawiedzenia rozpoczął się od cichej adoracji przed obrazem Jezusa Miłosiernego. O godz. 8.00 została odprawiona Msza św. dla chorych i starszych parafian. Tę Mszę św. sprawował ks. kustosz, Roman Kanafek.

Od godz. 9.00 do 14.00 trwała adoracja mieszkańców parafii według przysiółków. O godz. 14.00 zostało odprawione nabożeństwo błagalne z prośbami wiernych.

W Godzinie Miłosierdzia odmówiliśmy koronkę do Miłosierdzia Bożego, natomiast o godz. 15.15 rozpoczęła się Msza św. na zakończenie Nawiedzenia z kazaniem ks. Proboszcza. Przed pożegnaniem Znaków Miłosierdzia ks. Proboszcz dokonał aktu oddania parafii Jezusowi Miłosiernemu.

Czas Nawiedzenia był w naszej parafii czasem świętym, czasem modlitwy, wyciszenia, refleksji, adoracji, a także wielu spowiedzi.  Był to czas mobilizacji wszystkich grup parafialnych – wszyscy brali udział w przygotowaniach oraz w nabożeństwach i czuwaniach. Od Nawiedzenia w parafii naszej w każdy piątek o godz. 15.00  – w Godzinie Miłosierdzia w kościele odmawiana jest pod przewodnictwem ks. Proboszcza koronka do Miłosierdzia Bożego.

Począwszy od Niedzieli Miłosierdzia, od 3 kwietnia 2016, trwała peregrynacja obrazu Jezusa Miłosiernego w rodzinach naszej parafii. Obraz odwiedził wszystkie rodziny parafii Trzycatek. Peregrynacja zakończyła się  14 września, w święto Podwyższenia Krzyża Świętego. 28 czerwca 2016 roku odbyła się parafialna pielgrzymka do sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach.

 

 

Niedziela – 18 października 2015

 

              17.00             Przyjazd samochodu z obrazem i relikwiami

              17.00             Obrzęd powitania i Msza św. koncelebrowana pod przew. Ks. Bpa Tadeusza Rakoczego

              18.30             Różaniec – część chwalebna – Apostolat Maryjny

              19.30             Czuwanie młodzieży– prowadzą kandydaci do Bierzmowania

              20.30             Nabożeństwo wynagradzające

              21.00             Apel Jasnogórski

                                  Droga Krzyżowa w intencji zmarłych Parafian

 

Poniedziałek – 19 października 2015

 

               7.00             Adoracja w ciszy

               8.00             Msza święta dla starszych i chorych parafian

               9.00             Czuwanie parafii wg przysiółków

               9.00             Zagroń, Duraje

              10.00             Korbasy, Polana

              11.00              Małyjurki, Szkawrany

              12.00             Łupienie, Klimasy

              13.00             Wawrzacze, Waszuty

              14.00             Nabożeństwo błagalne z prośbami wiernych

              15.00             Koronka do Miłosierdzia Bożego

              15.15               Msza św. na zakończenie peregrynacji

              16.15               Pożegnanie obrazu i relikwii

              16.40             Odjazd samochodu–kaplicy do Koniakowa

 

Jezu Miłosierny! Przybywasz dzisiaj do swojej Matki, wszak tu, pośród przepięknych beskidzkich groni, tu na Trzycatku, ma Ona swój tron i tutaj czczona jest jako Matka Boża Frydecka. To tutaj Maryja często mówi nam: „czyńcie wszystko, co mój syn wam powie”. To Ona uczy nas miłości miłosiernej. Dzisiaj Ty sam, o Jezu, przychodzisz w znaku obrazu Twego Miłosierdzia wraz z Apostołami Twojego Miłosierdzia. Witamy Cię z otwartymi sercami i zapraszamy do naszego życia, do naszych rodzin i do naszych domów. Z głębi serca wołamy: Jezu, ufamy Tobie! Przymnóż nam wiary, umocnij nadzieję i rozpal w nas na nowo miłość – miłość miłosierną, miłość, która każe nam przebaczać, wyciągać rękę do zgody, pochylać się nad ludzkim cierpieniem i dobrem odpłacać za zło.

Wszyscy potrzebujemy Twojego Miłosierdzia, bo grzeszni i słabi jesteśmy. Dlatego błagamy, przebacz nam nasze niewierności i upadki, umocnij nas w dobrym. Chcemy słuchać Twojego słowa, chcemy iść za wskazaniami Twojej Matki, chcemy – jak św. Faustyna i św. Jan Paweł II – być apostołami Twojego miłosierdzia.

My, mieszkańcy Trzycatka, jesteśmy gotowi na Twoje nawiedzenie. Dotknij nas swoją łaską i przemień. Chcemy owocnie przeżyć ten czas łaski, czas nawiedzenia, czas peregrynacji. Z pokorą ale i radością oraz nadzieją stajemy przed Tobą i wołamy: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Harmonogram peregrynacji obrazu Jezusa Miłosiernego w rodzinach

Parafia Jaworzynka Trzycatek

Rok 2016

 

Data Numer domu
3.04. 135
4.04. 219
5.04. 108
6.04. 107
7.04. 109
8.04. 316
9.04. 277
10.04. 748
11.04. 704
12.04. 795
13.04. 706
14.04. 531
15.04. 553
16.04. 527
17.04. 363
18.04. 536
19.04. 243
20.04. 232
21.04. 764
22.04. 244
23.04. 567
24.04. 240
25.04. 314
26.04. 80
27.04. 82
28.04. 696
29.04. 571
30.04. 570
1.05. 539
2.05. 607
3.05. 610
4.05. 441
5.05. 337
6.05. 110
7.05. 84
8.05. 86
9.05. 840
10.05. 87
11.05. 255
12.05. 336
13.05. 83
14.05. 114
15.05. 90
16.05. 95
17.05. 442
18.05. 260
19.05. 399
20.05. 598
21.05. 612
22.05. 828
23.05. 347
24.05. 614
25.05. 554
26.05. 100
27.05. 693
28.05. 349
29.05. 630
30.05. 871
31.05. 609
1.06. 698
2.06. 245
3.06. 640
4.06. 905
5.06. 930
6.06. 875
7.06. 242
8.06. 725
9.06. 377
10.06. 580
11.06. 585
12.06. 586
13.06. 359
14.06. 537
15.06. 757
16.06. 721
17.06. 948
18.06. 846
19.06. 488
20.06. 523
21.06. 338
22.06. 933
23.06. 916
24.06. 122
25.06. 726
26.06. 326
27.06. 893
28.06. 873
29.06. 522
30.06. 685
1.07. 740
2.07. 857
3.07. 628
4.07. 777
5.07. 683
6.07. 682
7.07. 681
8.07. 759
9.07. 524
10.07. 507
11.07. 503
12.07. 503a
13.07. 91
14.07. 409
15.07. 92
16.07. 797
17.07. 284a
18.07. 680
19.07. 405
20.07. kościół
21.07. 870
22.07. 292
23.07. 776
24.07. 469
25.07. 430
26.07. 512
27.07. 284
28.07. 287
29.07. 514
30.07. 464
31.07. 96
1.08. 97
2.08. 855
3.08. 562
4.08. 94
5.08. 272
6.08. 211
7.08. 557
8.08. 511
9.08. 391
10.08. 945
11.08. 847
12.08. 884
13.08. 116
14.08. kościół
15.08. 485
16.08. 785
17.08. 960
18.08. 550
19.08. kościół
20.08. 484
21.08. 817
22.08. 582
23.08. 626
24.08. 383
25.08. 121
26.08. 616
27.08. 617
28.08. 728
29.08. 103
30.08. 474
31.08. 448
1.09. 659
2.09. 624
3.09. 105
4.09. 645
5.09. 449
6.09. 824
7.09. 333
8.09. 558
9.09. 378
10.09. 679
11.09. 966
12.09. 574
13.09. 440

 

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 2016

Parafia Matki Bożej Frydeckiej – TRZYCATEK

Rekolekcje przeprowadzi o. Sławomir Dworek OMI

13 – 16 marca 2016

Niedziela – 13 marca 2016 – V Niedziela Wielkiego Postu

           8.00          Msza św. z kazaniem

          10.00          Msza św. z kazaniem

          15.00          Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym

Poniedziałek – 14 marca 2016

           7.00          Okazja do spowiedzi św.

           8.00          Msza św. z nauką dla wszystkich

          10.00          Nauka rekolekcyjna dla dzieci

                                       Droga Krzyżowa dla dzieci

          11.30           Nauka rekolekcyjna dla młodzieży gimnazjalnej

                                       Droga Krzyżowa dla młodzieży gimnazjalnej

          16.00          Okazja do spowiedzi św.

          16.30          Nabożeństwo eucharystyczne i koronka do Mił. Bożego

          17.00          Msza św. z nauką dla wszystkich

          18.00          Nauka rekolekcyjna dla rodziców

Wtorek – 15 marca 2016

           7.00          Okazja do spowiedzi św.

           8.00          Msza św. z nauką dla starszych i chorych

                             (w czasie Mszy św. Sakrament Namaszczenia Chorych)

          10.00          Nauka rekolekcyjna dla dzieci

                                       Nabożeństwo pokutne i spowiedź dla dzieci

          11.30           Nauka rekolekcyjna dla młodzieży gimnazjalnej

                                       Nabożeństwo pokutne i spowiedź dla młodzieży

          16.00          Okazja do spowiedzi św.

          16.30          Różaniec święty – część bolesna

          17.00          Msza św. z nauką dla wszystkich

          18.00          Nauka rekolekcyjna dla młodzieży ponadgimnazjalnej

                                       Nabożeństwo pokutne i okazja do spowiedzi

Środa – 16 marca 2016

           7.00          Okazja do spowiedzi św.

           8.00          Msza św. z nauką dla wszystkich

          10.00          Msza św. z nauką rekolekcyjną dla dzieci

          11.30            Msza św. z nauką rekolekcyjną dla młodzieży gimnazj.

          15.00          Godzina Miłosierdzia – koronka

          15.15            Okazja do spowiedzi św.

          16.15            Droga Krzyżowa

          17.00          Msza św. z nauką dla wszystkich i zakończenie

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 2017

Parafia Matki Bożej Frydeckiej – TRZYCATEK

Rekolekcje przeprowadzi o. Jerzy Wołyński OSB (benedyktyn)

 

2 – 5 kwietnia 2017

Niedziela – 2 kwietnia 2017 – V Niedziela Wielkiego Postu

           8.00          Msza św. z kazaniem

          10.00          Msza św. z kazaniem

          15.00          Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym

 

Poniedziałek – 3 kwietnia 2017

          7.00          Okazja do spowiedzi św.

          8.00          Msza św. z nauką dla wszystkich

          10.00          Nauka rekolekcyjna dla dzieci

                                       Droga Krzyżowa dla dzieci

          11.30          Nauka rekolekcyjna dla młodzieży gimnazjalnej

                                       Droga Krzyżowa dla młodzieży gimnazjalnej

          16.30          Okazja do spowiedzi św.

          17.30          Nabożeństwo eucharystyczne i koronka do Mił. Bożego

          18.00          Msza św. z nauką dla wszystkich

          19.00          Nauka rekolekcyjna dla rodziców

Wtorek – 4 kwietnia 2017

           7.00          Okazja do spowiedzi św.

           8.00          Msza św. z nauką dla starszych i chorych

                           (w czasie Mszy św. Sakrament Namaszczenia Chorych)

          10.00          Nauka rekolekcyjna dla dzieci

                                       Nabożeństwo pokutne i spowiedź dla dzieci

          11.30          Nauka rekolekcyjna dla młodzieży gimnazjalnej

                                       Nabożeństwo pokutne i spowiedź dla młodzieży

          16.30          Okazja do spowiedzi św.

          17.30          Różaniec święty – część bolesna

          18.00          Msza św. z nauką dla wszystkich

          19.00          Nauka rekolekcyjna dla młodzieży ponadgimnazjalnej

                                       Nabożeństwo pokutne i okazja do spowiedzi

Środa – 5 kwietnia 2017

           7.00          Okazja do spowiedzi św.

           8.00          Msza św. z nauką dla wszystkich

          10.00          Msza św. z nauką rekolekcyjną dla dzieci

          11.30          Msza św. z nauką rekolekcyjną dla młodzieży gimnazj.

          15.00          Godzina Miłosierdzia – koronka

          16.00          Okazja do spowiedzi św.

          17.00          Droga Krzyżowa

          18.00          Msza św. z nauką dla wszystkich i zakończenie

Pieśń do Matki Bożej Frydeckiej

 

 

      Witaj nam, witaj, o Frydecka Pani,

      Do Ciebie woła lud Ci oddany:

      Oświeć nas blaskiem niebiańskiej światłości,

      Otocz nas płaszczem matczynej miłości.

 

      Królowo nieba, ucieczko grzesznika,

      Szczęśliwy człowiek, kto się doń ucieka.

      Tyś nasza pomoc i nasza nadzieja,

      Prowadź nas, prowadź, do swojego Syna.

 

      Broń od nieszczęścia, ciesz w utrapieniu,

      Niech promień serca świeci każdemu.

      Nie wypuszczaj nas z potężnej opieki,

      Byśmy Cię czcili teraz i na wieki.

 

 

Pozdrowiona bądź, Maryja, łaski pełna, Pan z Tobą.

Wierna służebnica Boga, Tyś za Matkę nam dana.

Otocz płaszczem swej opieki, niech nam łaska Twa zaświeci,

Byśmy Ci służyli wiernie teraz i wiecznie w niebie.

Do stóp Twoich przybiegamy Maryja, Maryja jako Matki,

Z płaczem do Ciebie wołamy Maryja, Maryja stroskane dziatki,

Boś Ty wszystkich jest Matka, brońże nas do ostatka,

Ciesz nas, wspieraj, łzy ocieraj, Maryja, Maryja, śliczna lilia.

Maryjo, Ty nas ogarniasz płomieniem miłości.

Przyjmij pokorny dar serca wdzięczności.

Dziękujemy Ci Miłosierna Matko jedyna,

Bo Ty prowadzisz nas do Twego Syna.